Старинни селищни имена в община Роман

Етикети

, , , , , , , , , ,

До издаването на МЗ № 3779 на 01.12.1934 г. село Кирилово, общ. Роман е носело името Мушат. По-късно по идеологически подбуди името на това село отново е сменено на Стояново (1947). Какви са били мотивите това име да се включи в списъка за преименуване на 32,6% от всички селищни имена в България през 1934 г. не е съвсем ясно. Основната причина все пак ще да е замяна на турско-арабско-персийски имена в царство България с български такива (Михайлов 2012: 154). Дали обаче Мушат е чуждо име? Определено не е, като следват нашите доводи, които към онова време изглежда не са били известни. Има още

Advertisements

Историческа справка за Подуяне

Етикети

, , , , , , ,

Археологическите останки и тракийските надгробни могили в землището на старото село Подуяне показват, че селището с съществувало от праисторическо време. Това се потвърждава и от направените през 1984 година разкопки в центъра на квартала, когато бе открито праисторическо селище отпреди 5-6 хиляди години. Като славянско селище със сигурност може да се каже, че Подуяне е съществувало още през Втората българска държава. Най-ранните писмени сведения за Подуяне се намират в турските данъчни регистри от периода 1447-1480 г. Има още

Бележки върху агронимите в село Кутово (Видинско)

Етикети

, , , , , , , , , , ,

В статията се описват и се прави рабор на имената на местности като част от топонимията на с. Кутово, Видинско. Изследваната топонимната система има общи елементи както с двуезичната система на местните имена в крайния български Северозапад и по поречието на р. Дунав, така и с едноезичната във Видинско. Има още

Топонимични сведения за Ново Паничàрево, Бургаско

Етикети

, , , , , , , , ,

Статията съдържа кратки исторически и географски сведения за село Ново Паничàрево, Бургаско, след което следва списък с географските имена (топоними) от землището. Списъкът е изготвен само по налични електронни материали (топографски карти и регистри), поради което е вероятно непълен. Повечето имена са без ударение, малка част от тях са с такова, поради щото са взети от топографска карта, издание 1933 г. (ТК33). Най-точен списък може да се открие в „Местните имена в Грудовско (Средецко)“ (1998) с автор Ничка Бечева. Има още

Книга: Местните имена в Пирдопско

Етикети

, , , , , , , , , ,

Точно 58 години след първото издание на монографичното изследване на именития наш учен-ономаст проф. Йордан Заимов за местните названия (топоними) в Пирдопско, то бе преиздадено фототипно през 2017 г. Инициативата е на г-жа Вера Бойчева, зам. кмет на общ. Пирдоп и филолог по образование, със съдействието на академично издателство „Проф Марин Дринов“ и позволение от наследниците на проф. Заимов. Има още

Книга: Фамилни имена в Северозападна България. Влашки елемент

Етикети

, ,

В монографията Фамилни имена в Северозападна България. Влашки елемент Л. Селимски анализира по фонетичен състав, етимологичен произход и словообразувателен строеж антропонимите с влашки семантичен или структурен компонент.

Повечето от разгледаните в работата фамилни имена (ФИ) и прозвища са получили ономастични решения в други трудове: Местните названия от Ломско (1951) от Ив. Дуриданов; Речник на личните и фамилните имена у българите (1969) от Ст. Илчев; Честотно-етимологичен речник на личните имена в съвременната българска антропонимия (1995) от Н. Ковачев и др. Тези решения не задоволяватавтора и той, използвайки многоброен илюстративен материал от широк кръг от източници, с помощта на сравнително-историческия метод предлага на читателя алтернативни тълкувания на ФИ, които са включени в българската антропонимична система. Има още

Именуването в средновековна Македония

Етикети

, , ,

Разглеждат се лични имена и прозвища от средновековна Македония, засвидетелствани във византийски и сръбски владетелски грамоти, данъчни описи и манастирски типици от XIII до XV в. Извършеният анализ позволява да се направят следните заключения:

В етимологически план средновековният антропонимикон на православните славяни в Македония и изобщо на Балканите е ясно доминиран от родното езиково градиво. Християнската номенклатура присъства ограничено, а албанските и влашките имена се използват само в съответните етнически групи. Последните се намират под силен славянски асимилационен натиск и затова често явление е комбинация на славянско лично име с албански или влашки патроним, докато обратното е изключение. Има още

За село Овчарци (Кюстендилско)

Етикети

, , , , , , ,

Село Овчарци се намира в планински район. Има над 7 водопада и много красива природа. От двете страни на селото се спускат две реки – Горица и Фудиня. Река Фудиня води началото си от северозападното подножие на връх Таш мандра (каменна мандра), от няколко извора (Конски кладенец) и се влива в река Джерман. Има още

История на Сапарева баня

Етикети

, , , ,

Най-старото известно име на града Германея, който се е намирал на територията на днешния град Сапарева баня, е останало от времето на траките и е било свързано, както установяват езиковедите, с намиращите се тук горещи минерални извори. Те обясняват произхода на селищното име с езика на траките, според тях „германея“ означавало „гореща вода“. Други предполагат, че Герман е бил тракийски бог на топлината и привеждат примери от народната митология, където Герман е бог на светкавиците и гръмотевиците. Има още

Галата – от лично име!

Етикети

, , , , , , , , , , , , ,

В статията накратко се разглеждат досега изказаните мнения за произхода на селищното име (ойконим) Галата, Варненско. Името е особено привлекателно поради неяснотите свързани с неговото значение. Мнения са изказали Петър Добрев, Иван Танев Иванов, Трифон Трифонов, Ал. Кузев, Ара Маргос, Кр. Кънчев и в най-ново време Васил Маринов. Техните мнения се заключват в следните значения: хълм; крепост; млекар; наблизо, отсреща. До едно неприемливи смислово (семантично). Все пак има какво ново да се добави и тук е представено нашето становищеедна възможност, която досега не е изследвана. Има още

Фауна и топонимия – докс ‘дива свиня’

Етикети

, , , , , , , ,

Според твърде стара, забулена във времето традиция българския народ посреща Новата година с месо от домашна или дива свиня (глиган) на трапезата си. В древния български календар, обявен от ЮНЕСКО през 1976 г. за най-точен на планетата, първият месец от Новата година се нарича докс (свиня, глиган, Sus scrofa).

Сред българските исторически засвидетелстваните имена се срещат няколко носители на личното име Докс. Най-старото сведение за това име е от около I в., където Докс е български военачалник в Армения, вероятно брат на Вананд и Булхар. Следващият Докс е боил-чигот по времето на Аспарух (681–701). Има още