Топонимите Трубарево, Трубаревац

Етикети

, , , , , , ,

Кратка етимологична бележка за селищните имена Трубаревац (Сокол баня), Трубарево (Скопие), Трубарево (Чичевац). Два от топонимите имат връзка по между си – вероятно свързани с бежанци от юг, от Македония, на север към Белградски пашалък и Австро-Унгария, след  някоя от 11-те войни между последната и Османската империя. Други такива са Кочани (Македония) – Кочане (Прокупле) и Алакинци (Св. Никола) – Алакинце (Сурдулица). Има още

Advertisements

Град Варварин и Света Варвара

Етикети

, , , , , , , , ,

Варварин се нарича селище край река  Морава в Сърбия. През XVIII-XIX век е било известно и с името Бела черква. Има две легенди за името Варварин, свързани с идването на османците по тези земи. В едната се казва, че любимата на някой си Тодор, защитник на близката крепост Сталач била заловена и съсечена от османците. Покрай варварската постъпка възникнало името на селото. Другата легенда разказва за някаква баба Варвара, която упътила османците към Сталач. Археологическите разкопки в околността показват следи от живот през Римската епоха до около 4000 г. назад във времето. Селото се дели на три дяла – Горна, Средна и Долна махала. Последната е наричана и Бугарска махала. Има още

Бележки към фамилното име Кукуров

Етикети

, , , , ,

Тълкуването на лични и фамилни имена е най-сложно занятие поради редица причини. Те биха могли да възникнат по прякор, отразяващ външна или вътрешна особеност; по занаят или дейност; по географски обект, с който носителя е свързван по някакъв начин – случка, произход.

Фамилното име (насетне ФИ) Кукуров е забелязано в град Варна. Поради липса на пространно тълкуване на значението му в основните трудове по антропонимия (наука за личните и фамилни имена), сме изготвили кратки бележки с възможни отговори, без да се задължаваме с категоричен извод относно значението на това име. Има още

Към името на село Чонгора, Одринско

Етикети

, , , , , , , ,

Тук се разглеждат наличните исторически данни за селото от ономастично гледище и се тълкуват от етимологично такова. Статията е опит за изясняване на това забележително име. Село Чонгора се намира в турска Странджа, Лозенградско. Селото е известно с два записа на името си Чонгара: Чонгора. На гръцки е записвано като Τσόγκαρα. Има още

Старинни и диалектни думи за гора

Етикети

, , , , , , ,

Със задоволство представяме статията „Старинни и диалектни думи в българската топонимия за гора (по материали от Западна България)“ на Надежда Костадинова. Този блог бе създаден въз основа на статия с подобно заглавие от 80-те години на миналия век. Тя е на лесовъда Леонид Йорданов – човек с широки интереси, които навлизат в дебрите на географските имена (топонимите). Статията му четете на следната ⇒ връзка. Има още

Изчезнали селища от Радомирско

Етикети

, , , , , , , , , , ,

През 1959 г. в Радомирска околия е имало 63 села, до Освобождението техният брой е бил значително по-голям. В Извори за българската история, том XVI, ce споменава за 87 села. Пак там, както и в том X и XIII са включени списъци на джелепкешани от Радомирско. При част от селищните имена има забележка: неуточнено, изчезнало. Руси Стойков също е отбелязал изчезнали селища от Радомирско. Топонимичният материал от този район позволява да бъдат локализирани някои от тях, а други да бъдат доуточнени. Има още

Книга: Носовките в Костурските български говори и бегло некои други старинни форми

Етикети

, , , , , , , ,

Костурската околия обваща крайния югозападъ на българскитѣ земи. Заема басейна на горното течение на р. Бистрица, седловината, която свързва въ тоя край Западномакедонската верига (Бигла, Вичъ, Върбица, Снѣжникъ) съ Прѣспа, Деволъ и подножията на Източноалбанската верига (Корбецъ, Горуша, Одре). Северната часть на околията (по-голѣмата) е планиниста, а южната (освен периферията й) е равна… Костурско е населено съ компактно българско население, известно съ своя силенъ националенъ духъ и съ чутовната Илинденска епопея. Има още

Родопското име Тъмраш

Етикети

, , , , ,

В науката за местните имена е при­ето етимологнята да се смята за решена, когато името на дадено селище се обяснява от формата или названието на местността, а случая е ясно, че голямата гора Тъм(б)ра, може би старинното значение на гора ’пла­нина) дава названието на малкото селище Тъмраш. Има още

Географски термини от топонимията на Смолянско и Маданско

Етикети

, , , , , ,

Повече от три десетилетия д-р Анастас Саламбашев обогатява българ­ската наука с ценни езиковедчески изследвания. Роден и израснал в Родопи­те, той проявява предпочитания към родопските говори, а задълбочените му проучвания в областта на топонимията (наука за местните имена) хвърлят светлина върху историята на родната му планина. Тези дни д-р Саламбашев навършва 65 години (1976 г – бел. моя). Това е повод да му по­желаем здраве и сили, за да изведе докрай своите изследвания. Има още

Книга: Местните имена в Смолянско (1976)

Етикети

, , , , , , , ,

Предоставя се за ползване сканираната (в *pdf формат) монография „Местните имена в Смолянско“ (1976) на езиковеда Анастас Саламбашев. Размер на файла – 41,7 Мб. «По свой почин през есента на 1959 r. започнах да проучвам в топонимично и антропонимично отношение селата от бивша Смолянска околия, но с работата се залових сериозно едва в края на 1960 r., когато акад. Владимир Георгиев с писмо от 21. XI. 1960 г. ми даде ценни указания за начина, по който трябва да обработя събрания топонимичен материал. С прекъсване от две години (1964-1965) по здравословни причини събирането на материала продължи до пролетта на 1968 r. Има още

Книга: Учебникъ по старобългарски езикъ (1930)

Етикети

, , , , , ,

Предлага се сканиран (в *pdf формат) „Учебник по старобългарски език за пети клас от средните училища.“ Автори са изтъкнатия езиковед Стефан Младенов, Тома Атанасов и Ст. П. Василев. За ползване цъкнете върху корицата. Размер на файла – 4,16 Мб. Има още