Село Зли дол (Босилеградско)

Етикети

, , , , , , , ,

Зли дол е село в община Босилеград и е разположено на склоновете на Дукат и на юг от градското селище Босилеград. Повърхността на селото е 1504,05 хектара, а гъстотата на населеността е 9 жителя на кв. км, докато надморската височина на селото е около 918 метра. Село Зли дол граничи със следните села: Бресница, Бранковци, Рикачево, Бистар и Рикачево, а състои се от много на брой махали: Гумнище, Блатцка падина, Езерина, Сугарчевица, Брезовац, Валози, Нива (Рамнак), Присое, Шаркинци и Пешовци. В село Зли Дол се намира храм „Свети пророк Илия”. Има още