Разговор за имената. Дженгал, Дженгалица и Джангал, Джангалица

Етикети

, , , , ,

Разговор за имената. Дженгал, Дженгалица и Джангал, Джангалица — овца — пасище — висок връх?!

Гранитните великани на Пирин и неговите над 2500 метрови вър­хове гордо извисяват каменните си чела и гледани отдалеч, ся­каш достигат небето. Над 30 на брой, почти всеки от тях е разкрил пред човека не само природните си тайни, но и „личните“ си тайни — произхода на наименованието си. Вихрен или Ел тепе, Мо­мин двор, Кралев двор, Ченгелчал, Демирчал, Хамбартепе, Сиврия не са загадка със своето име. Но десетина от тях и сега рев­ниво пазят тайната на кръщението си. Какво ли означават имена­та на върховете Дженгал (2,730 м), Газей (2,761 м), Джано (2707 м)? Засега ще се опитаме да разбулим тайната на първия от тях и съседното му планинско разклонение. Има още