Етикети

, ,

     Причината за създаването на този блог е желанието на едно място да се съберат повече сведения за топонимите (или местните имена) в България и околностите й. Което съвсем не означава, че няма да се публикуват интересни данни и за други страни.
Да си дойдем на думата обаче. Кое мое търсене ме провокира да започна изграждането на този блог.
Гарина е топос, който се среща в Западна България (общините Трън, Самоков, Трекляно, Брезник, Своге, Кюстендил) и в Източна Сърбия (общините Власотинце, Владичин хан, Църна Трава, Сурдулица и Босилеград). Ареалът на разпространиение е в резултат на ограниченото ми издирване в интернет. Не са използвани литературни или академични източници.

1. местн. Джингова гарина, общ. Самоков (с. Бели Искър);

2. местн. Гарината, общ. Своге (с. Батулия);

3. местн. Вучина гарина, общ. Трекляно (с. Бъзовица);

4. Количина гарина, махала на с. Долна Любата, общ. Босилеград;

5. Горно Гаре, село в общ. Църна Трава;

6. Гарине, село в общ. Владичин хан;

7. Трештена гарина, мах. на село Яворе, общ. Власотинце;

8. Гари или Гаре, село в общ. Дебър, Западна Македония.

Сн. с. Гаре в началото на 20-ти век.

      Разбира се, че съществуват още подобни местни имена, но на този етап изброяването на повече не е необходимо. Става ясно, че топонимът има ареал на разпространение в Западна България (като широко понятие). Следва да се приема формата ‘гар’ за корен на изброените местни имена. Остава открит въпроса за произхода и значението на този топоним.