Етикети

, , , , , , , , , , ,

Изминаха няколко месеца в ровене за значението на топосът гарина в българския говор и по-специално в топонимията.

В онзи пост за пример се даваше и името на село Гаре/Гари в западна Македония. Според Български етимологичен речник гарище е ‘горяла гора’, а коренът гар е със значение ‘млада гора, покарала на мястото на изгоряла’. Думата е сравнима с руската гарь, гар със същото значение. Като допълнителни примери се дават местните имена Средня гар и Кладня гар, Гарищак.

В допълнение на горното за значението на ‘гарина’ прочетохме и в „Двуименнни топоними от областта на слива на Брегалница“ от Олга Иванова. Тази изследователка от института за езика „К. Мисирков“ – Скопие, описвайки топосът Бъга̀т индиректно дава отговор и на нашия въпрос. Бага̀т/багаш – ‘горено място, гарина’, в руския език бага̀шье ‘тлеещ огън’; в украинския език думата багаштъ има същото значение.

Оказва се че в този труд на О. Иванова има други интересни неща, за които ще стане дума в бъдещи публикации.