Етикети

, , , ,

Топосът Новина срещаме като име на нива, заобиколена отвсякъде с гора, на източил се в северозападно-югоизточно изложние лесист рид в землището на село Цацаровци, общ. Златоград. Във форма Новината се среща например в земл. на с. Аврамово, общ. Якоруда. Днес се намира насред борова гора. Преди години обаче това не е било така, защото гората е била изкуствено залесена преди 40-50г. В друг случай местното име предствлява бивши лозя. Равнинната местност Новините днес е прошарена от дребни дървета и храсти, западно от с. Памидово, общ. Пазарджик.

Ето как е обяснено названието в „Студеното отдалечаване“: „Горските бяха специални хора. Те бяха като държава, защото другата държава почти не се усещаше, Браяновеца, както и останалите колибари, имаха съвсем слаб досег с нея. Горските разрешаваха или забраняваха пашата, те даваха позволителни за дърва, за дървен материал, с тях се водеха несвършващи войни за кoнтрабандно сечене и коренеж, за да се добави някой и друг метър към нивата. На такова изкоренено, превзето от гората място му казваха новина.“[1]

[1] Из „Студеното отдалечаване“, авт. Дико Фучеджиев