Етикети

, , , ,

Представяме ви сниманата книга на патриарх Кирил Български „Българомохамедански селища в южни Родопи (Ксантийско и Гюмюрджинско). Топонимно, етнографско и историческо изследване“. Книгата съдържа 103 страници, отпечатана е през 1960 г. от Синодално книгоиздателство. Сведенията са събирани от автора на място през 1943-1944 г. по време на българското управление в тези земи.