Етикети

, , ,

Гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева ни представя топонимията на една малко изследвана в ономастичен план област – земята между долните течения на реките Места и Марица. Настоящата книга включва 4600 местни имена от топонимията на Западна (Беломорска) Тракия и е най-пълното лексикографско представяне на собствените имена на географските обекти в най-южното продължение на българското езикова землище в югоизточната част на Балканския полуостров. Анализът на местните имена доказва тяхната принадлежност към рупските говори, което е още едно доказателство за българския езиков континуитет в пределите на Западна Тракия и извън държавните граници на страната ни. Освен с огромната си национално-патриотична стойност работата е сред най-компетентните изследвания на тракийската проблематика в исторически аспект.

На 21 април 2015 г. преждевременно си отиде от нас гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева. Главата „Селищна история” е единствената част от монографията, която авторката не успя да допише.  Материалите в нея включват и нейни бележки, останали на бюрото й след неочакваната й кончина. Те послужиха за сглобяване на цялостния материал, за да добие завършен вид отдавна подготвяното с безкрайна любов и научна прецизност ценно изследване и да стигне до тези, за които беше предназначено. Семейството и приятелите й се надяват, че търсещият и осведомен читател ще приеме това решение като благоразумно.

11886145_429378963914559_869772060734458685_o

издател Астарта

обем 292 с.
формат 70/100/16
твърда подвързия