Етикети

, ,

Списание "Македонски език" - том 65, год. 2014

По-важни статии в сп. МЕ стр. 165 – Любица СтанковскаПриказ на непознати лични имена стр. 183 – Мери МомировскаЛексиката вградена в топоними от Крушевския регион