Етикети

, , , ,

toponym vrabevo⇐ към целия документ ⇐

Топонимия на местностите в землището на с. Врабево:

 1. Ачовете – ливади, намиращи се СЗ на около 900 м. от центъра на селото. Името произлиза от турската дума „ач” (гладен).
 2. Агумската кория – гора, намираща се на ок. 5 км. западно от центъра на селото. Името идва от рода „Агумци”, които са собственици на гората. Там се намира и чешма, също наречена „Агумската чешма”.
 3. Албания – име на част от селото, около чешмата Ламбанка. Според проф.Николай Ковачев (изследовател на топонимията в троянско), името идва като умалително, преосмислено  от Налбантка. Според краеведа Марин Колев името е дадено от другите врабевени, заради упоритостта на селяните от тази махала – твърди като албанците. По много въпроси имали собствено мнение.

 1. Бабастанското  – колиби и овощни градини на рода Бабастанци (Бабастани). На ок. 4 км. западно от селото.
 2. Баира – хълм в северозападната част на селото на ок. 1.6 км. По склоновете му някога имало лозя. Идва от турската дума „баир” (хълм, възвишение, стръмнина). Този хълм пази селото от северните ветрове. Високо на него се намират равни места, заети от ниви, ливади и пасища.
 3. Баладжа – дъбова гора към м.”Копито”, на 1 км. източно от селото. Идва от турската дума „баладжа” (благун, сладун).
 4. Балевска ливада – ливада на рода Балевци, на 1 км. южно от селото.
 5. Барковец – полегат склон, прорязан от долчета. Тук се намират много ливади. Има следи от старо селище. До 09.09.1944 г. тук е имало махала, където живеели рода Ночевци, които зиме и лете прекарвали там и отглеждали добитък. Намира се на ок. 2.5 км. западно от селото. Според проф.Ковачев името може би е умалително от „бара”>”барка”=”барковец”. Западният дол който огражда местността се нарича „Барковски дол”. В него преди много години са били открити каменни въглища (антрацит), но в много малки количества.
 6. Бахчалъка  – падина с ниви, намираща се на 1 км. южно от селото. Турско-персийска дума, означаваща място определено за овощни градини. Тук през турско е имало овощни градини.
 7. Баш бунар – извор с чешма на 500 м. северно от центъра.
 8. Белите камъни – малко наклонен склон с варовити скални откоси на 1.6 км. ЮЗ от селото. Тук навремето е имало варници, където се е пекло вар, но поради лошото качество и високите разходи добиването и било преустановено.
 9. Боевото – пасище наречено на името на Дядо Бою Стратев, който имал имоти там. На 2 км. ЮЗ от селото.
 10. Бозалъците – ливади на 1.2 км. СИ от селото.
 11. Боковия въртоп – падина до м.Лазарица. Наречен така по личното име Боко, умалително от Богдан. На 3.5 км. ЮЗ от селото.
 12. Борджушки кладенец – извор на 2.9 км. западно от селото, в м.Лазарица, направен на качка (ограден от четирите страни с плочи) от рода Боржуци, които имали имоти в съседство. Нивите им там се наричат „Борджушкото”.