Етикети

, , , , , , , , ,

АЛБЕНА (Фиш-Фиш), това е едно от най-новите селища в Добричка област. Няма статут на самостоятелно селище, но е един от най-големите и най-известните курортни комплекси по българското Черноморие. В административно отношение спада към община Балчик.

Траките наричали този район – к.к. „Албена“ и с. Оброчи­ще – Долината на вечната пролет, на гръцки наречена Зирас. От археологическите наблюдения се установява, че в този район, в северната част на к.к. „Албена“, има римско селище.

Римляните наричат тези места ГeраниумЗдравец.

При устието на река Батовска се намира горският резерват Балтата с девствена и уникална растителност от лонгосен тип.

albena

Преди изграждането на курортния комплекс тази местност е известна с името „Фиш-Фиш“. Името е от немски произход и означава „риба-риба“. Историята на това име е такава:

По време на Втората световна война в северната част на плажната ивица е квартирувала малка германска военна част, която вероятно е имала задача да наблюдава и охраня­ва дългата и плитка плажна ивица, удобна за морски десант.

В същия район местни рибари ловели риба. Германците понякога ги питали дали има риба, което на техния език озна­чавало „фиш-фиш“. По-късно рибарите сами започнали да предлагат на германците риба със същите думи „фиш-фиш“.

През 1966-1968 г. се разработва проект за нов курортен комплекс с името БАЛЧИК-ЮГ Но при обсъждането се оказва, че това име трудно ще се произнася от чужденците. И тогава окръжното ръководство предлага да се нарече „Албена“, на героинята от едноименния разказ на Йордан Йовков. И когато се обсъжда въпросът за този курорт, се припомня случая, когато хората коментират отвеждането на Албена – „Какво е селото без Албена!“ Така се поражда и мисълта: „Каква ще е Добруджа без к.к. „Албена“. И при обсъждането в Министерския съвет единодушно е решено курортният комплекс да се нарече „Албена“.[1]

На 18.01.1968 г. в гр. Толбухин (сега Добрич), в читалище „Йордан Йовков“ се състои тържествено събрание. На него присъстват и гости от София – Тодор Живков – министър-председател, и Георги Трайков – председател на Народното събрание. Тогава бе реабилитиран химнът на Добруджа -„О, добруджански край’ (текст от Любомир Бобевски и музика – Александър Кръстев). Дотогава (след 1944 г.) песента беше в немилост, неоправдано и без всякакво основание отречена.

Същият ден след обед гостите и окръжното ръководство отиват на мястото, определено за новия курортен комплекс. Първата копка прави Тодор Живков и пожелава „на добър час“. Единодушно гости и домакини приемат името на Йов-ковата героиня Албена, като символ на облагородяващата женска красота. В духа на шегата, Тодор Живков, с неговия шопски диалект, казва: „Бре таа Албена не била много свястна булка, май пошавнувала… Ама била и голяма хубавица. Та нали казват, че красотата ще спаси света. Я щом другарите от Толбухин настояват, а Вълкане?“ (Вълкан Шопов по онова време е първи секретар на ОК на БКП в гр. Толбухин.)

Тържественото откриване на к.к. „Албена“ става на 24.08.1969 г. пред хотел „Доростор“. Лентата прерязва и плисва менче с вода Тодор Живков и пожелава „на добър час“. По този повод казва: „Албена е рожба българска, но преди всичко – добруджанска“.[2]

За етимологията на името Албена се дават следните тълкувания:

“Най-древната представа за изначалното върховно женско божество е като за Богиня-пчела“. В този дух може да ое допусне, че в основата на името стои и румънската дума „албина“, която на български означава „пчела“.[3]

На друго място се казва, че Йордан Йовков среща това име из Софийско като Абленка и го изменя на Албена. Но възможно е и друго тълкуване за произхода му от турската дума „Албени“, която означава: „вземи ме, защото съм добра стока”.[4]

Ще завърша бележките си за к.к. „Албена” с една мисъл на Йордан Дачев, известния добруджански литературовед, журналист, публицист, краевед: „Курортът Албена на Добруджанското Черноморие със строително-архитектурния си ансамбъл и екзотична природа е една поетична метафора за физическата и нравствената красота на Йовковата героиня“.[5]

Редно е да се добави и другата версия за произхода на наименованиято Фиш-Фиша (Fiş-Fiş). Звукоподражателно наименование на сегашния курорт „Албена“. На английска морска карта от 1853 г. цялата териториия на днешния курорт е изобразена като блато. По думите на Рахми Шефкиев от гр. Балчик наименованието наподобява звука, съпровождащ отделянето на блатния газ на повърхността.[6]

Днес топонимът е запазен като наименование на вилна зона, вдясно от главния път Албена-Балчик.


Автор: Георги ТОПАЛОВ, „Речник на селищните наименования в Добричка област“, с. 12-14.


[1] В. „Музеи“, бр. 8/август 1999 г.

[2] в. „Добруджанска трибуна“, бр. 2/6.01 и бр. 15/23.01.1998 г.

[3] Игнатов, Веселин. В. „Български писател”, бр. 31(266)/8.11.2000 г.

[4] Митева, Кремена. Драматургията. В. „Български писател“, бр. 31(266)/8.11.2000  г., с. 14; Пак от същата авторка, в. „Музеи“, бр. 8(62), август 1999 г.

[5] Знаци на обич и признателност. В. „Български писател”, бр. 31 (266)/8.11.2000 г., с. 14.

[6] Трифонов, Т., 700 наименования от Българското Черноморие, Варна, 2007 г., с. 96.