Етикети

, , , ,

Една от заселките на село Сагоньево, община Куршумлия в Сърбия е наречена с етнонима Бугаре. Западно от нея се издига лесиста височина на име Бугарско бърдо. Съвпадение или не, северно е разположена друга заселка – Трновчане, т.е събирателно Търновци.

Bugare_Sagonjevo_Kursumlija

Фрагмент от топографска карта с мярка 1:25000. Състояние на терена – към 1968-1970 г.

     В интернет битува следния разказ свързан с българи. През 1915 г. Куршумлия и района са окупирани от български войски. Тъй като селото нямалo църква чрез клепало, цялото селско население се сбрало на едно място и част от тях били разстреляни!!! (тук). Тези събития се датират към 1917 г., когато е избухнал метежът, организиран от лоялни към Сърбия офицери. В нашата историография тези събития са известни като Топлишко въстание, без да се отчита факта, че въстанията се вдигат в мирно време. (тук) (тук)

 Клепалото, т.е сборното място е на Йеличка чука (кота 935 м) – отдалечена на 1,5 км източно от Бугаре.

Вероятно заселката е била основана от българи, заселили се по тези места още по турско, след като са избягали от родните си места някъде на юг и югоизток. В тази връзка има писано от няколко български автора. Един от тях е Гаврил Занетов (тук).

tabelСнимка на указателна табела (2015)