Етикети

, , ,

На 10 май 2016 г. в Центъра по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев“ в град Велико Търново бе представено второто преработено и допълнено издание на „Енциклопедия на българската ономастика“ с автори професорите Кирил Цанков и Тодор Балкански. Първото издание на трудът е през 2010 г. по проекта „Тезаурус на българската топонимия“, докато второто издние е дело на издателството при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Трудът „Енциклопедия на българската ономастика“ е съставен за нуждите на българското езикознание и българската ономастика. Предназначен е за тесни специалисти, студенти, историци, географи, краеведи, както и за всички интересуващи се от терминологичното пространство, в което е разположена онимията на българския език. Засега книгата може да бъде закупена от университетската книжарница на ВТУ.

По-долу добавяме няколко снимки на авторите и гостите им при представянето на енциклопедията.

Проф. Цанков (вляво) и проф. Балкански

Проф. Цанков (вляво) и проф. Балкански

Първа корица на изданието

Първа корица на „Енциклопедия на българската ономастика“

Проф. Нено Неделче от Технически университет - Габрово

Проф. Нено Неделчев от Технически университет – Габрово

Доц. Стефан Йорданов от ВТУ

Доц. Стефан Йорданов от ВТУ

Доц. Мария Ангелова - Атанасова и проф. Людвиг Селимски

Доц. Мария Ангелова – Атанасова и проф. Людвиг Селимски

В залата нямаше свободно място

В залата нямаше свободно място

Цветя в края на премиерата

Цветя в края на премиерата


Снимки от Велико Търново: Пело Михайлов