Етикети

     Селото е разположено в Северозападна България. Закътано между два хълма и разделено на две махали. По-новата е до железопътната гара Срацимир. Населението на селото е чисто българско, състоящо се от 36 жители (към 2015 г.). Намира се на западния бряг на река Видбол. Има и ж.п. гара, а гр. Кула отстои на 22 км. от селото. Къщите в село Срацимирово са едноетажни, гредоред, направени от измазан плет и покрити с обикновени керемиди. Населението се занимава главно със земеделие и скотовъдство. Нивите са засети с пшеница и царевица.

Най-старо засвидетелствано име на селото е Гол тупан. В турско време било малко селище и често е нападано и ограбвано. Жителите взели един тъпан, вързали го за едно дърво и той се удрял и плашел разбойниците. Това наименование носи до 1934г. След това е преименувано в чест на цар Иван Срацимир.

     Другата версия за името Гол тупан е, че е имало турска стража, разположена на запад от селото. За да внушат, че охраната е многобройна турците поставили барабан, който думкал задвижван от вятърно колело. Често постът оставал без стража, а барабанът биел напразно, т.е. на голо.


⇒ извор