Етикети

,

Българският футболист Димитър Бербатов е широко известен дори извън нашата страна. В следващите няколко реда ще опитаме да обясним произхода и значението (етимологията) на фамилното име Бербатов и наличието му в топонимията.

Коренът на антропонима Бербатов лесно се открива в днешнaта турска дума berbat, която е със значение ‘окаян, нечист, изцапан, измърсен‘. В говора на село Искрец е запазен израза „Всичко стана бербат“ те. всичко се развали, обърка (тук). От теорията на ономастиката е известно, че фамилните имена (антропоними) са отражение на някаква черта в характера, занаят или прякор. Съвсем разбираемо е, че част от имената следва да не се превеждат буквално (калкират) на български език.

Успоредици в топонимията:

Бербатка – местност в землището на село Резово, общ. Царево

Бербатица – местност в землището на село Церецел, общ. Своге. Там още Бербатицападината и Бербатишка мъртвина.

Бербатово – село в община Палилула, Нишко.

Бербатски чукар – местност в землището на с. Седелец, общ. Струмяни.

Бербат хендек – местност в землището на гр. Гоце Делчев.


извор