Етикети

, , , , ,

Навършват се 80 години от най-масовото селищно преименуване, извършвано някога в България. От август до декември 1934 г. с девет заповеди на министъра на вътрешните работи и народното здраве (ВРНЗ) Петър Мидилев са променени имената на 1875 населени места в нашата страна.
Големи преименувания на селищата в България има през 1906 г., когато са сменени имената на 347 населени места, предимно в тогавашния Старозагорски окръг, през 1942 г., когато са променени имената на 360 населени места в Южна Добруджа и през 1966 г. когато е уточнено изписването или са променени имената на 211 селища в цялата страна. Но никога преди и след 1934 г. промяната на имената на населените места в България не е толкова мащабна. През годината са сменени названията на 32,6  % от всички селища.
korica Широко разпространен е митът, че преименуването е заслуга на правителството на министър-председател Кимон Георгиев, дошло на власт на 19 май 1934 г. Вярно е, че заповедите са подписани от министъра на ВРНЗ Мидилев, но подготовката на този процес е започнала много по-рано.
Своеобразен теоретик на преименуването се явява професорът по география Анастас Иширков. През 1922 г. той публикува изключително интересната статия „Имената на нашите селища“ (И  ш и  р  к  о  в, 1922).

Други статии от същия автор:

Имената на хотелите – между ономастиката и туристическата наука

Топонимията в научното наследство на Анастас Иширков