Етикети

, , , , ,

По-долу чрез цъкване върху корицата може да ползвате сканиран вариант на монографията на Стефан Илчев от 1969 г. „Личните и фамилни имена у българите“ – едно от фундаменталните научни изследвания на личните и фамилни имена (антропоними).

corica_ilchev