Етикети

, , , , , , ,

Землището на с. Боденец е разположено в предбалканските райони на Северозападна България, в подножието на Врачанския балкан, на северозапад от поречието на р. Искър. През територията му минават Крапешка бара, Върбешка бара и Боденски дол.

Село Боденец води своето съществуване отпреди 12-и век. За това свидетелстват разкопките в м. Старото селище, намерените сечива, съдове и керамика. Преди основаването на селото, в неговото землище са живеели траките, за което свидетелстват Горната могила и Долната могила – погребални могили на знатни тракийци.

Първото селище на с. Боденец е под местността Кашинец, от Керамичната фабрика до Цветарника. Тази местност се нарича Старото селище. На това място се откриват основи от битови постройки, керамика, сечиваи съдове. Чумна епидемия обезлюдява селото и оцелелите боденчани търсят убежище в Нинова млака при Седемте извора.

В землището на Нинова млака турците завладяват село Боденец. През цялото време на робството, турският елемент в селото е съвсем слаб. Един спахия, един юзбашия и Юмер ага, който е имал чифлик на Омеравото.

По-късно през 1865 г. до землището, възниква черкезко селище, на черкези преселени от Кавказ, Русия. Черкезите са подлагали на непрекъснат грабеж имота и добитъка на боденчани, смущавали са неговия живот и труд. Затова селяните издигнали Черкеската могила, на която поставяли съгледвачи, които предварително съобщавали на населението за предстоящите черкезки набези.

Боденчани са принудени да плащат много данъци и да работят ангария. Един път в годината е събиран десятъка в селския кош. Той се намирал под днешното читалище и е разрушен през 1835 г.

Селото бива опожарено от турците и кърджалиите заради злато, открито от боденчани в местността Стърчи крак. Оцелелите родове намерили убежище в Рупите и Дърта кория.

От 17-и век в с . Боденец започнали да идват преселници: едни са бягали от турците, други от чумата, а трети – търсели плодородна земя. Преселниците са предимно хора балканджии, свободолюбиви и горди, укривали са своето минало и са гледали да нямат имане-вземане с турците. И пак започнали размирни години.

Русите за пръв път идват в с. Боденец на другия ден след освобождението на гр. Враца. На 9 ноември 1877 г. отрядът на полковник Лихтански освобождава Боденец.


извор