Етикети

, , , , , , ,

Бèслет – име на връх с кота 1938 м и гора, С от Скребатно, в общ. Гърмен. Беслет е най-високият връх в Родопския рид Дъбраш. Той се намира в местността Беслет, която е покрита с вековни борови и смърчови гори, обширното ѝ бѝло е затревено.

Според Иванов 1996: 75 името е неясно. Същестува една друга версия (интернет), факсимиле от която предаваме:

Според нас названието произлиза от лично име *Беслет, от имена на –ет, като Болетин – село без население СИ от Дебър; Лебет, Лорет, Милетино – село в Тетовско; Друметица, Колетин трап, Рабетино, Превет и др. (Заимов 1967: 34, 143).

 


Литература:

 

Заимов 1973 – Заимов, Йордан. Български географски имена с –јь, Сф., 1973

Иванов 1996 – Иванов, Йордан. Местните имена в Гоцеделчевско (Неврокопско), Сф., 1996