Етикети

, , ,

Целта на българската езикова археология е да допише българската история по данни на езика в онези нейни моменти, за които липсват исторически документи.

Настоящата работа има за задача да посочи метрополиите на кримските българи, т.е. местата от българските земи, от които сънародниците ни са се изселили в Крим по време на Руско-турските войни.

Проучването на метрополиите като историческа задача в изследванията за българите в Русия е поставена от Е. Хаджиниколова, срв. писаното от нея: “Всичко постигнато относно определянето на родните места на руските българи е недостатъчно. Съществуващата степен на проучвателска работа не задоволява изискванията на научното мислене, свързано с по-нататъшното наблюдение върху живота на заселниците”.

Метрополиите на българите в Крим, установени чрез езиковата археология