Етикети

, , ,

Книгата на покойната ни колега гл. ас. д-р Иванка Гайдаджиева представлява най-пълното проучване на една почти непозната в ономастичен план област – земята между долните течения на реките Места и Марица (Ксантийско, Гюмюрджинско, Софлийско, Дедеагачко и Тимошко). Това е по-голямата част от Западна или Беломорска Тракия, граничеща на запад с река Места, на изток – с река Марица, на юг достигаща до Бяло море, а на север – до билото на Югоизточните Родопи.

korica

извор