Етикети

, , , , , , , , , ,

Точно 58 години след първото издание на монографичното изследване на именития наш учен-ономаст проф. Йордан Заимов за местните названия (топоними) в Пирдопско, то бе преиздадено фототипно през 2017 г. Инициативата е на г-жа Вера Бойчева, зам. кмет на общ. Пирдоп и филолог по образование, със съдействието на академично издателство „Проф. Марин Дринов“ и позволение от наследниците на проф. Заимов. За представянето на фототипното издание на 18 май 2017 г. в гр. Пирдоп са участвали група гости от Института за български език при БАН, сред които и първия докторант на Йордан Заимов – днешния проф. Анна Чолева. Тя е представи книгата пред аудиторията с разбор на съдържанието й на достъпен за широката публика език. Представеното в книгата проучване е първото цялостно изследване на бившата Пирдопска околия, което обхваща 18 селища (15 села и 3 града) и 5830 микротопонима (местни, селищни и водни имена). Проф. Чолева обърна внимание на факта, че „Местните имена в Пирдопско“ и други негови трудове са образци, по които останалите учени изследват околиите (бивши административни единици) и до ден днешен. През 1977 г. Й. Заимов издава и монографията „Местните имена в Панагюрско“, а през 1988 г. „Български именник“. Посмъртно, през 2012 г. е издаден и капиталния му труд – „Български водопис“ в два тома, като трети се е под редакцията на самата проф. Чолева. Повече за проф. Заимов – виж.

Тук ви предлагаме да се запознаете с предговора, въвеждащите географски бележки в изданието и неговото съдържание като цъкнете въврху снимката по-долу:

Проф. дфн Йордан Заимов (1921-1986)