Етикети

, , , , , , , , , , ,

В статията се описват и се прави рабор на имената на местности като част от топонимията на с. Кутово, Видинско. Изследваната топонимната система има общи елементи както с двуезичната система на местните имена в крайния български Северозапад и по поречието на р. Дунав, така и с едноезичната във Видинско.


 ⇒ Автори: Владислав МАРИНОВ, Таня ТОПАЛОВА ⇐

⇒ Извор: сп. Проглас, кн. 2, 2012 ⇐