Етикети

, , , ,

Келтите се появяват за първи път в писаната история през VI в. пр. н. е., но тяхното разселване е започнало още през първото хилядолетие пр. н. е. Първите им селища са в земите по горното течение на реките Рейн, Рона и Дунав (Елис 2008: 9), а най-активната им експанзия датира от III в. пр. н.е. Липсват източници, които конкретно да посочват периода на заселването на Британия с келтски племена, но се предполага, че този процес е бил продължителен и е протекъл на няколко етапа. Противно на разпространеното мнение келтите не са били само воини, а и добри земеделци и занаятчии. Те са имали силно развити медицински познания и строителни умения. Mайсторството им в приложните изкуства е било изумително, а учените им са били високо ценени в античния свят.