Етикети

, , , , , ,

Робинча е название на местност край Смядово, спомената тук. Не успяхме да уточним точното й местоположение. Според нас географското име предсавлява турски изговор на едно *Робинец, като –ча е подобно на ойконимите Марковча, Кюлевча, Косовча. Народът свързва името с място, където събирали и откарвали хора в робство. Всъщност името е от посесивен (собственическо) тип, производно от лично име Робь, тук разширено Роб+ин. Йордан Заимов е дал няколко успоредици в други землища на България: Робинин дол, Новозагорско; Робинец, Пирдопско; Робовица, Белоградчишко; село Робово, Струмишко (в Македония) (Заимов 1973: 154). Семантика на името е роб ‘предан Богу човек’, развито после до значение ‘слуга; безправен човек’. От този тип са и имената Шерб-ан, Раб-уш. На последното сме посветили отделна бележка. При Ст. Илчев са изброени мъжките лични имена Робчо, Робул, както и фамилното Робчев, което е записано в близкото село Ивански, Шуменско (Илчев 1969: 426).


КНИЖНИНА:

Заимов 1973 – Заимов, Йордан. Български географски имена с –јь, Сф., 1973.

Илчев 1969 – Илчев, Стефан. Речник на личните и фамилните имена у българите, Сф., 1969.