Етикети

, , , , ,

Тълкуването на лични и фамилни имена е най-сложно занятие поради редица причини. Те биха могли да възникнат по прякор, отразяващ външна или вътрешна особеност; по занаят или дейност; по географски обект, с който носителя е свързван по някакъв начин – случка, произход.

Фамилното име (насетне ФИ) Кукуров е забелязано в град Варна. Поради липса на пространно тълкуване на значението му в основните трудове по антропонимия (наука за личните и фамилни имена), сме изготвили кратки бележки с възможни отговори, без да се задължаваме с категоричен извод относно значението на това име.