Етикети

, , ,

Статия посветена на духовното наследство, отразено в топонимията на Македония. Авторката подхожда от позицията, че духовното наследство включва езика, религията, историята и народното творчество. Оттук работата се развива в търсене на старинни лексеми, запазени в топонимите. След което се изреждат топоними, които отразяват религиозни схващания, обичаи и вярвания.


Извор: интернет