Етикети

, , , , ,

Извор на кратката статия „Названия на местности около село Абланица, Неврокопско“ е Сборник „Родина“. кн. 3 (1939-1940), издаден  в Пловдив през 1941 г., с. 170. Материалът е оставен без име на събирач. Правописът от ония времена е запазен.

Алангеръ

Андака

Арнаутина

Бальочка

Барата

Буоривица

Бѣлие потъ

Бѣлю скале

Вараде

Варшилата

Виеливъ ридъ

Виелю дуолъ

Висуока мангела

Волкувъ дуолъ

Гамишица

Гарванову

Груобету

Гурбаница

Гюруву ниве

Далбуокъ долъ

Дибиелата пуляна

Дикуву

Длегия бурунъ

Драганска скала – от името на нѣкоя девойка Драгана, която за да спаси честта си през време на робството, се хвърлила от скалата.

Драгуоденица

Дрьожну

Дрѣнувскугу

Заборде

Кайтазуви лузя

Кальота

Каурску гробе

Леитѣ

Ленища

Локитѣ

Люлечету

Ляву стране

Ляскувъ дуолъ

Мацивитѣ скале

Миече дупка

Милюнаво – от името на нѣкой си Милю войвода.

Муловата чешма

Намета

Падарката

Папрате

Приедуя

Ражанака

Разпотъ

Скрибина

Слатина

Ставракъ

Студиенека

Тимирекъ

Топане

Убану борду

Умираща

Устата

Царвенака

Царвиената нива

Цорквитѣ

Чавдаръ дере

Чекоруву дабне

Чичуляивъ чукъ

Чуклата

Ямата

Янкувица


извор