Етикети

, , , , , ,

Статията „Названия на мѣста отъ с. Кремене, Смоленско и околностьта“ е извлечена от книга 3 (1939-1940) на Сборник „Родина“, издание 1941 г., с. 171. Материалът е подписан от Асанъ Ис. Тинчовски, имамъ в с. Кремене, Смоленско. Правописът е запазен според извора. Акценти и диакритични знаци – там където са дадени.

Бàрата

Борйето

Ворха

Глибокъ преслопъ

Дертьово

Димчово

Кàурската падина

Попрелско

Пропàленката

Равната тикла

Расколатъ

Русе гропъ

Св. Духъ

Сôрбеново

Текленика

Тинчовското

Тюкюрте

Харбôдолатъ

Чорквата

 

мах. Димово

Барска река

Карталски каменъ

Мудуроланъ

Полената

Хорището

Шетрево

 

с. Киселчево

Грàсôтатъ

Градище

Желилца

Имането

Куглѝско

Лю̀тната

Равнище

Хлеватъ

 

мах. Надарци

Бàрата

Бôрцето

Зайково

Лôбодово

 

мах. Попрелка

Голѣмата попрелка

Дàрнацко

Кàвуршекъ

Клàдия

 

с. Черешово

Брастôтъ

Горлото

Дивъ чукуръ

Почаянàцко

Присоя

Равнища

Чôрквата

 

м. Черешова рѣка

Асòйна полена

Бôрдо

Денизово

Каражово

Краище

Кременске долъ

Куцево

Пòтокъ

Самаржицко

Тьомнà могила


 ⇒ извор