Етикети

, , , ,

Топонимите са извлечени от Сб. Родина, книга 4 (1941-1942), издадена в Пловдив 1944 г., с. 168-9. Казани отъ Ясанъ М. Зюмбюлевъ отъ с. Мустафчево.

Агнило

Барчината

Барчинска чука

Босайково

Братанково

Буково

Бѣлата вода

Вранскетъ врись

Вранскетъ каменъ

Голѣмо каменище

Горната лока

Горне долъ

Градинищата

Гребенарево

Гробето

Гробска вода

Доброския долъ

Дунска чука

Езерото

Змиската лока

Изворъ

Кетенликъ

Киселката

Костадинъ

Кочинитѣ

Кула

Къшлачище

Люлката

Малкетъ каменъ

Маринска чука

Папазъ тарло

Паѣново

Присойката

Серджово

Средокъ

Теркешъ

Харбодолската градина

Черешово

Чорката (II)

Чорквата

 

Махали:

Агнило

Басайково

Кетенликъ

Кочинитѣ

Кулци

Люлката

Мустафчево

 

Прекори:

Баровци

Батановци

Братанковци

Дуневци

Езерци

Фезовци


извор