Етикети

, , , , , , , , , ,

В своя статия Светослав Аджемлерски описва известните сведения за селата Припек и Добрина, Варненска област – и двете със стари имена Джиздаркьой, и изрежда вероятните етимологии (2012: 57, 168). Всички предложени значения обаче са оборени от мнението на Руфат Бейтулов, че диздар идва от арабското дъздаар ‘крепост‘. Тези села са били тимар (ленно владение, осигуряващо допълнителен доход) на диздарите т.е комендантите на крепостите Овеч и Варна от османския период. Не е посочен източник на сведението, но ние го открихме в диздар — комендант на крепост, който имал тимар или зиамет за своя издръжка, а не заплата от хазната (тук). Това е и най-правдоподобното обяснение.

Топонимични „вкаменелости“ откриваме при:

Дездаров пут – местност в землището на село Тибужда, общ. Враня (ЈТ 1963: 124).

Диздаревичи – селищно име, ЮЗ от Добрун, Сърбия (ТК25, л. 527-2-4).

Диздарлие – селище в общ. Козарска Дубица, Босна и Херцеговина.

Диздаруша – село, разположено южно от общинското средица Бръчко в северна Босна и Херцеговина;

Диздаруша – ниви, край градеца Гацко, Босна и Херцеговина, чието име е от Г(р)ад/ско.

Дизрарице – ниви, горички, СИ от Вишеград, град на р. Дрина, З Сърбия (ТК25, л. 527-2-3).


КНИЖНИНА:

Аджемлерски 2012 – Аджемлерски, Светослав. Справочник на селищните имена във Варненска област, В. Търново, 2012.

ЈТ 1963 – Трифуноски, Јован. Врањска Котлина, Скопје, 1963.


ИЗВОРИ:

ТК25, л. 527-2-3 = Топографска карта, мащаб 1:25 000, издание на Војни Географски Институт, Белград.