Етикети

, , , , , , , ,

Допълнителни сведения: Селото е преименувано през 1927 г.

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/169325

Селищното име в монографията на Макс Фасмер „Славянското население в Гърция“ (1941). Той мисли, че името се извежда от зелка – Зелища.

http://macedonia.kroraina.com/en/mv/mv_3_1a.htm#136