Етикети

, , , , , ,

Крива Фея

  • Име: Крива вѣя, 1348-1353 г. (Тасева 1998, 210), Криво фея (РТК 1878), Криво-Фея (1917).
  • Място: Планинско село (1200 м) в дълбокия юг на Сърбия. В статистиката от 1917 г., когато е под българско управление, селото е с население от 1426 души [1], което намалява до 587 през 2011 [2]. Състои се от няколко разпръснати заселки – Гноище, Горна махала, Еманичка махала, Селище, Станимировци, Чакина бара, Чаушева махала.

  • Етимология: В интернет се среща един слаб опит за обяснение на името. To се свързва с втори елемент от алб. feja ‘религия‘ = Крива вяра/религия [3]. Всъщност името не е хибридно, а се извежда от средновековното Крива вея, където вея днес е запазено във вей ‘колиба покрита с клони‘. В книжовния език ползваме само вейка ‘клонка‘. За сравнение топоним има Вейник при Горни Присян, Пиротско, и при Глоговци и Лешниковци, Трънско, Вейници при Дреново, Свогенско (Заимов 2012а, 191). Така се получава, че селото е възникнало по колиба, покрита с клони. Тъй като клоните винаги са криви, то самата колиба ще да е била крива, наклонена.
  • Коментар: Важно за нашата памет е да отбележим, че по време на Първата световна война, през 1915 г., българската войска води ожесточени сражения при височините край селото със сърби и французи. Победата на нашите отрежда на Крива фея място в имената на славата, редом до Душковата могила – „Кота 650”, Злетовска река, Калиманица… Вторият куплет от марша на 13-и пехотен Рилски полк увековечава събитията от онова тежко и превратно време:

„Крива Фея и Несвърта

екнаха от ваший вик

и потрепнаха кат’ чуха

своя роден, мил език…” [4]

Откъслек от  руска топографска карта (РТК), 1878 г. (kade.si)


БЕЛЕЖКИ:

[1] https://www.nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010000482, с. 12. < 30.10.2019 >

[2] https://bg.wikipedia.org/wiki/Крива_Фея < 30.10.2019 >

[3] https://vukajlija.com/kriva-feja/460442 < 30.10.2019 >

[4] http://vestnikpriatel.com/за-бесна-кобила-крива-фея-и-българия/ < 30.10.2019 >


ИЗТОЧНИЦИ:

Заимов 2012 – Заимов, Й. Български водопис, T. I – a, T. II – б, В. Търново, 2012.

Тасева 1998 – Тасева, Лора. Българска топонимия от гръцки и сръбски средновековни документи, Сф., 1998.