Етикети

, , , , , ,

Макар и като че ли обречено на забрава, “старото” име на река Южна Морава – “Българска Морава” – все още се среща в стари книги, справочници, географска литература. Знае го и част – като че ли все по-намаляваща – от българската интелигенция. Знаят го без съмнение и историците, които изучават българската история от ХІХ век – то присъства в документи, с които работят.
За “Българска Морава” пазят “спомен” географските карти от миналите векове: започвайки от втората половина на ХVІІ в. и до средата на ХІХ в., свързаното с България име на днешната “Южна Морава” присъства на почти всички достатъчно подробни карти, на които е изобразена самата река. Внимателният им преглед обаче ни поднася една несъмнена изненада: наред с “Българска Морава” като име на реката се използва и названието “България”.


Автор: Йордан ТАБОВ

Източник: Интернет.