Етикети

, , , , , , , , , , , , ,

Ако сте попадали на името Мазалат в някоя кръстословица, вероятно сте го запомнили поради особеното му звучене. А може и да сте посещавали хижа Мазалат, която се намира в Централна Стара планина – кътче от главното било на планината. В близост е резервата Пеещи скали – при бурно време въздушните маси „свирят“ обтичайки скалите. Но всъщност тук се вълнуваме от значението на името Мазалат.

В село Клъшка река, Тревненско името на един хребет с ниви е Мазалак – събирателно название със завършек -ак като върбал-ак, гъст-ак. Названието е получено от растение мазало ‘горещник, Ajuga genevensis’. Нашето име Мазалат е  с наставка -ат или с добавен пълен член (-ът). Ако е първото предположение – връх Росоватец (преди Караборун) е западно от хижа Мазалат (при кота 1971) и може да послужи за сравнение при строежа.

Растение горещник, Ajuga genevensis. Снимка: http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/upright-bugle

От хижа Малазат на юг се открива страхотна панорама към върховете Триглав (2276 м) – пò от запад, Пиргос (2195 м) по средата и Зли връх (2197 м). Името на последния до 1942 г. е Мазалат. На карта от 1878/9 година е нанесено Г. Мазалатъ – сиреч Голям Мазалат. Старото име на Триглав пък е Голям Кадемлия.

Връх Голям Кадемлия е вторият по височина връх в Стара планина и е „барометър“ за живеещите из Казанлъшкото поле – когато мъгла обгърне темето му се знае, че ще вали. А това е своеобразен „късмет“ (тур.  „кадем“). През 1942 г. кабинетни географи, непознаващи особеностите на местността, решават да прекръстят двуглавия вр. Кадемлия (Малък и Голям) на вр. Триглав. Името не се налага, но остава като наименование на масива, който от много места (напр. от хижа „Мазалат“) се вижда като „триглав“.


Полезни връзки (още):

Хижа Мазалат в страницата на Български туристически съюз (БТС).

Галерия със снимки на хижа Мазалат

Хижа Мазалат през погледа на Мая Къркаличева


КНИЖНИНА:

Ковачев, Николай. Местните имена във Великотърновско, Юбилейно издание на ВТУ по случай 100 години от рождението на проф. Ковачев. Велико Търново, 2019.