Етикети

, , , , , , , , ,

Статията се фокусира върху изясняване значението на селищните имена Несвърта, срещани днес на повърхнините на две Балкански държави – България и Сърбия, както и на ограничен брой местни имена от същата основа.

Изначалното значение на непрозрачния ойконим (селищно име) ни занимава от около 2 години. За разкриването на неговата етимология бе проучено значително количество труднодостъпна книжнина, издадена в бивша Югославия през миналия век. Благодарение на новите технологии за заснимане и сканиране вече е възможно ползването на недостъпни преди източници. Те ни позволиха да изучим историята на селищата Несвърта – едното във Вранско, а другото в Лесковецко. Събраният материал е оформен в удобен за всякакви електронни устройства формат. Съседното на село Несвърта, Вранско – Крива Фея е разгледано накратко тук.