Етикети

, , , , , , ,

Славянското население от източната и южната част на Балканския полуостров от VI до към IX-X век в нашата и чужда научна литература бива именувано славяни. Авторът посочва няколко примера от които става видно, че използването на термина славяни е като население на Източна Европа изобщо, а не на отделен славянски народ. В един от примерите става смесване на родовото понятие славяни и видовото понятие анти. А всъщност в оригиналния извор се говори за източния клон на южните славяни – българите. В домашните извори в такива случаи се използва термина словене. Той привежда много примери и от топонимията, с което обосновава желанието си  в научната литература да се прави разлика между славяни изобщо и словене (то ест българи). Цялата статия от сборника „Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му“ (1969), може да прочетете или изтеглите по-долу.

Йордан Заимов, Сб. Константин – Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му, с. 121-140, 1969.