Етикети

, , , ,

В поредицата „На картата“ се разказва за интересни топоними, изровени от електронни сбирки с карти и атласи. Днес става дума за селищното име Kellige Bulgare, открито на френска карта от началото на XIX в. между Прилеп и Битоля (Македония).

В 1822 г. излязла от печат военна карта на Европейска Турция под името Carte generale de la Turquie d’Europe en XV feuilles dressee sur des materiaux recueillis par Mr. le Lieutenant General Comte Guilleminot, Directeur general du Depot de la Guerre et Mr. le Marechal de Camp Baron de Tromelin, Inspecteur general d’infanterie, par le Chevr. Lapie, Officier superieur au Corps Royal des Ingenieurs Geographes, Paris. Изработена е в твърде голям мащаб, 1: 816 000, и според изучванията на мнозина опитни картографи, тя е голяма крачка напред в представянето на Балканския полуостров и специално на нашата страна. Тя е изготвена от френския картограф и гравьор Пиер Лапи (1779-1850).

Откъслек от картата на Пиер Лапи, 1827 г. (https://gallica.bnf.fr)

Към картата е прибавен и план на Солун, като втори по големина град на Балканския полуостров. Вътре в картата има твърде интересни надписи. Например при Кратово пише: Област на Кратово, където са сребърните мини и в която има повече от 100 неизвестни села. (Mademites ou Canton de Cara- tova, ou sont des Mines d’Argent et dans lequel il y a plus de 100 Villages qui sont inconnus). Най-малко сведения е имал Лапи за Източна Македония, която е нанесена много по-погрешно отколкото на излязлата цял век и нещо преди това карта на De l’lsle от 1707 г.[1] За съжаление поправеното от последния в последващите копия от картата му постепенно се изпуска и загубва, а пък Лапи не е могъл да предполага, че за тази част на страната ни ще трябва да се ползува от една така стара карта. Горното пък течение на Брегалница, Малешево и селищата в него съвсем не са нанесени, защото за тях не е имал никакви сведения. Въпреки тези й недостатъци, картата на Лапи е била смятана през 30-те и 40-те години на миналия век за най-добра. Поради това и излезлите след нея карти на Балканския полуостров дори до издаването на картата на Киперт от 1853 г. (за нея ще стане дума след малко) са чертани все според разгледаната карта на Лапи[2].

През 1827 г. година излиза подобрено издание на същата карта, както споменава по-горе Димитър Яранов. Тя е в мащаб 1: 1 000 000 и с размери 40 x  53 см, черно-бяла, като релефът е представен с щрихи. Тази карта се открива сканирана във Френската национална библиотека със свободен достъп.[3]

Потвърждава се наличието на село, означено като Kellige Bulgare, разположено на главния път от Битоля (Монастир) за Прилеп. Названието присъства и в географско-статистическия наръчник на Йоханес Мьолер от 1840 г. (с. 208)[4], който несъмнено е ползвал за първоизточник картата на Пиер Лапи. Кое село съвпада с Kellige Bulgare от френската карта днес ни е мъчно да установим.


БЕЛЕЖКИ:

[1] https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~2894~300026:Carte-de-la-Grece–Dressee-sur-un-g < 25.01.2020 >

[2] https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1187%3Aim&catid=29%3A2010-04-24-09-14-13&Itemid=61 < 25.01.2020 >

[3] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530366906 < 25.01.2020 >

[4] https://books.google.bg/books?id=Dnw6AQAAIAAJ&pg=PA208&lpg=PA208&dq=kellige+bulgare&source=bl&ots=MHU24w6qOQ&sig=ACfU3U1xoBqjf_bzke004wPHA0-tBm4DTw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwik0-Gnmp7nAhVL5aQKHVl_BdgQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=kellige%20bulgare&f=false < 25.01.2020 >