Етикети

, , , , , ,

Предлагаме ви статия на един от най-значимите днешни ономасти от Македония – Любица Станковска. Материалът й е публикуван през 2017 г. в онлайн-изданието на списание „Филоложки изследвания“ на университета в Загреб, Република Хърватска.

Любица Станковска, Filološke studije, кн. 15, бр. 1, 2017, с. 53-59.