Етикети

, , , , , , ,

Весна Миовска е македонски езиковед, която е позната най-вече с монографичното си изследване на топонимията в Кривопаланечко, издадена през 2010 г. в Скопие. Сега имаме възможност да се запознаем с част от този й труд, засягащ името на главния град на изследваната област – Крива Паланка. Статията е публикувана в изданието на Загребския университет – Filološke studije.

Весна Миовска, Filološke studije, кн. 13, бр. 2, 2015, с. 95-101.