Етикети

, , , , , , , ,

Статията е с оригинално заглавие „Етимологиjата на оронимот Галичица“, автор е македонския езиковед и ономаст Любица Станковска. Работата й засяга названието на планината (ороним) Галичица – масива, разположен между Охридското и Преспанско езеро. Материалът е публикуван през 2018 г. в списанието „Макдонски jазик“.

Любица Станковска, сп. Македонски jазик, г. LXIX, 2018, с. 141-157.