~ Библиография ~

Списък с монографии и други изследвания на топонимите (местните наименования) според днешните държавни граници:

karta_BG_v3_03.13c