За думите – предаване на БНР

     Предаването “За думите” се излъчва в радио ефита от  двадесет години. То е част от програма “Христо Ботев” на Българското национално радио (БНР). Водещ е Венета Гавраилова. Мото на предаването е “С обич към думите и хората, които ги изричат”. Кратък списък с връзки (хиперлинкове) към предавания, пряко свързани с топонимия (местните названия) или антропоними (лични имена):


Други предавания за езика: