Етикети

, , , , , , , ,

Топонимът Вулгари – Греки е забелязан на руска топографска карта с мащаб 1: 25000, издание на ГЩ на СССР. Не сме го срещали досега в писмени издания със събрани етнонимни по произход топоними. Едно от по-сериозните е при Йордан Заимов (Заселване на българските славяни на балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия, Сф., 1967, с. 112), който впоследствие е бил обогатен съвсем малко и препечатван в по-нови изследвания. Тук има някакъв беден списък. Топонимите са много повече.

Вулгари – Греки се намира на полуостров Ситония, един от трите полуострова ЮИ от Солун, днес в Гърция. Може да се открие ССЗ от селището Кариди.

Ние сме открили още няколко, които за пръв път са били обявени в този блог:

В Странджа – Балгар и Болгартурлугу.

В Южна Сърбия, Прешевско – Бугаровце.

В Южна Сърбия, Прешевско – Бугарино (Бугариня).

В Централна Сърбия, Куршумлия – Бугаре.

Vulgari Greki - Sithonia pen