Авторски материали

º 2022

БОРИС Е БЪЛГАРСКО ИМЕ

ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА ОКОНЧАВАЩИ НА -ИР

ГЕОГРАФСКИ ФАМИЛНИ ИМЕНА

ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДЕЛЬО ХАЙДУТИН ИЛИ СЕЛО ДЕЛЧЕВО

ЗА ИМЕНАТА ПУТИН, РАСПУТИН И НЯКОЛКО ДРУГИ ОТ БОСНА

ЗА ИМЕТО ЕЛИНАГ

ЗА ИМЕТО НА МЕСТНОСТТА КОРКУЛУКА (ОСЕНОВО)

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО ОРЛЯК

ЗА СЕЛО ВАРНА КРАЙ ШАБАЦ, СЪРБИЯ

ЗА СЕЛО ДЕБЕЛЦОВО

ЗАНИМАТЕЛНИ ТОПОНИМИ ОТ МОРЕЯ (ПЕЛОПОНЕС)

ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕТО ШАЛАМАНОВ

ЗНАЧЕНИЕ НА ТОПОНИМА АВАЛА (САМОКОВСКО)

ЗНАЧЕНИЕ НА ТОПОНИМА ЧЕРНОМЕН

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ: КАРЕЛСКА ЧУКА

ИМЕТО НА КОЛИБИ ВАЛЕТО В ЕЛЕНСКО

КАКВО Е ЗАСЕЛКА И ЗАЩО ПОЛЗВАМЕ ТАЗИ ДУМА?

КАКВО Е ИНФОРМАЦИЯ И КАКВО Е СВЕДЕНИЕ

КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО НА ПРОХОДА МАКАЗА

КЪМ ПРОИЗХОДА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ВЕРЕГАВА СИРЕЧ БЕРЕГАВА

ЛИЧНИ ИМЕНА ОТ МОРЕЯ – ЕХО НА ОТМИНАЛИ ВРЕМЕНА

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ СЕЛО ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА

НОС ДОБРА НАДЕЖДА И МОГИЛА ДОБРА НАДЕЖДА

НЯКОИ ЛИЧНИ ИМЕНА НА -ЕН

ПРОСТИЦА, ПРОСТОВИЦА И… ПРОСТО КИРО

СЕЛО ЮПЕР И НЕГОВОТО ИМЕ

ТОПОНИМИ ОБЯСНИМИ С АНТРОПОНИМИ ОТ ОСМАНСКИ ДОКУМЕНТИ

ТОПОНИМИТЕ БРАН

ТОПОНИМИТЕ – ПАЗИТЕЛ НА ЕЗИКА: ЗАТОН

ТОПОНИМЪТ СТАРКОВ ГРОБ (КИНОМАСТИКА # 1)

ФАМИЛНИ ИМЕНА ОМОФОНИ

ФАМИЛНИ ИМЕНА НА -ЕК(ОВ)

ФАУНАТА В ТОПОНИМИТЕ – БАРАН

ФАУНАТА В ТОПОНИМИТЕ – КАМИЛА

ФАУНА И ТОПОНИМИЯ – ТАРАЛЕЖ

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – КОНОП

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИТЕ: СЕЛО ШАФРАНИ

ФЛОРИДА И ЦВЕТНИЦА

º 2021

БАСАРА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

БЕЛЕЖКА ЗА ПЛИСКА В ЕПИР

БЪЛГАРСКИТЕ СЛЕДИ В БОСНА СПОРЕД ТОПОНИМИЯТА

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЧНИКОВАТА СТАТИЯ ЗА БАЛАВУРО(В) КАМИК

ЕТИМОЛОГИЯ НА ТОПОНИМА ПЛЕНИЩА В КОСОВО

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО ОБРЕТЕНИК

ЗА СЕЛО ПЛИСКА В… ЕПИР

ЗЛОГЛЕДИЩЕ – БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМ В БОСНА

ИМЕТО НА СЕЛО НЕДОКЛАН

КЪМ ИМЕТО НА ПЛАНИНАТА КОЖУФ

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО ДАГОНОВО

ОНОГОЩ(Е) – БЪЛГАРСКО ИМЕННО НАСЛЕДСТВО В ЧЕРНА ГОРА

ОСОБЕНИЯТ ТОПОНИМ ВАРИБОБИ

ОТНОВО ЗА ВРЪХ КОНГУР

ПОМОРАВСКА ОНОМАСТИКА. ЗА ИМЕТО НА СЕЛО МАНЯК

ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ТОПОНИМИЯ В ГЪРЦИЯ

СЕЛИЩЕТО ASMAKOVO НА КАРТА ОТ XIX ВЕК

СЕЛИЩЕТО ФРАНГИЩА В ГЪРЦИЯ

СЕЛИЩНИТЕ ИМЕНА ВАРНА И КОЛОБАРИШКИ В ЛАТВИЯ

СТОЛ И ТРАПЕЗА КАТО ГЕОГРАФСКИ ТЕРМИНИ

º 2020

БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛАТА КАЛЕНИЩЕ (АЛБАНИЯ) И КАЛЕВИЩА (ГЪРЦИЯ)

БЕЛЕЖКИ ЗА ТОПОНИМА ШАМАНСКО В ОКОЛНОСТИТЕ НА БАРУТИН

БИБЕРИНЕ – НАЙ-СТАРОТО ИМЕ НА КАБЛЕШКОВО

БОБОВИЩА КРАЙ СКАДЪРСКОТО ЕЗЕРО

БУЛГАР МЕТОФ НА ХАЛКИДИЧЕСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУЛГАРКЬОЙ В МАЛА АЗИЯ

ЗАБРАВЕНО СЕЛИЩНО ИМЕ В ЕПИР – КОРТИНИЩА

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ВЪРХУ СРЪБСКИЯ

ЗА ДВА ТОПОНИМА В ТЕСАЛИЯ – БОДИНИЦА И ЗЕЙТУН

ЗА ИМЕНАТА НА СЕЛИЩАТА ЧЕПЕЛОВО И ЧЕПИГОВО

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО МЕДВЕН

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО ЙОГЛАВ

ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНОТО СЕЛИЩЕ РЮИЩА (ЗЕТА)

ЗА ОЙКОНИМА ЛЮБОГОЩА В БОСНА

ЗА ОРОНИМА КУКОНОС КРАЙ СЕЛО ЧАГОЩА В БОСНА

ЗА СЕЛО ПРЕДЖА, ВАРНЕНСКО

ЗА ТОПОНИМА ЗГОШЧА/ЗГОЩА В БОСНА

ЗА ТРОШЕВО И ТРОШАН ТЕЛЕГРАФНО

ИВАЧ ИЛИ ИВАЦ!?

ИЗ ВАРНЕНСКАТА ТОПОНИМИЯ – ВОДНОТО ИМЕ ДИЛБЕР ЧЕШМА (7)

КУМАРИЩА – ИЗЧЕЗНАЛО БЪЛГАРСКО СЕЛО В ГЪРЦИЯ

КЪМ ЕТИМОЛОГИЯТА НА БОЛАТА КРАЙ КАЛИАКРА

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО КЛИМАШ (ЛАЛА, ЛАЛА КЬОЙ)

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО КЮЛЕВЧА

НА КАРТАТА – КУБЕНОВО В ПЕЛОПОНЕС

НА КАРТАТА – РЕКА ДАЛБУКЪ

НА КАРТАТА – СЕНКОВА ПОЛЯНА/ СЕНКОВ БУРУН (ГОЛИЦА, ВАРНЕНСКО)

НА КАРТАТА: ФЕТИН ИЗВОР И ФЕТИНА ЧУКА КРАЙ ГОЛИЦА, ВАРНЕНСКО

НА КАРТАТА – KELLIGE BULGARE  В МАКЕДОНИЯ

НЯКОИ ОЙКОНИМИ ОТ ЛИЧНИ ИМЕНА

ОТНОВО ЗА ГОРАЖДЕ В ЧЕРНА ГОРА. НЯКОИ АНТРОПОНИМИ

ПРОИЗХОД НА ИМЕТО МУСУЛ В БОСИЛЕГРАДСКО

СРЕДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ

СТАРИ СЕЛИША В ПЛАНИНАТА КОПАЛНИК – РОМАНИЩА, ПАЧАРАДЖА, ПРАВОРАДЖА

ТОПОНИМИ ОТ СЕВЕРНА АЛБАНИЯ С БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

ЧАГОЩА – БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМ В БОСНА

º 2019

БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛО ЧЕРЕНЧА, ШУМЕНСКО

БЪЛГАРСКИ ЕТНОНИМИ В ЕПИР

ВКАМЕНЕНО ЛИЧНО ИМЕ В ТОПОНИМА СИРОТИЦА

ДУМИТЕ ГВОЗД И ПРОЗОР СПОРЕД ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – БУБОЛИЦА ПРИ МАРКОВО (5)

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ: ЕДИН ОЙКОНИМ С ПРЕФИКС НЕ-

ИМЕТО НА СЕЛО БРОДИЛОВО В СТРАНДЖА

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО БУЧУКОВЦИ

КРИВА ФЕЯ – СЕЛО ВЪВ ВРАНСКО

ЛИЧНОТО ИМЕ СИМАН ОТ ТРАПЕЗИЦА

МОНО СЕИЗМОНОВ ИЛИ ОЧМАТЕЙ

НА КАРТАТА – СЕЛО ГАЙДАРИ КРАЙ АТИНА

НЯКОЛКО ТРЪНСКИ СЕЛА И ВРЪЗКАТА ИМ С ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ XI ВЕК

ОТНОВО ЗА МЕХОМИЯ – СТАРОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ДНЕШНИЯ ГРАД РАЗЛОГ

ПОМОРАВСКА ОНОМАСТИКА. ОСВЕТЯВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕТО НЕСВЪРТА

СЕЛИЩЕТО CABILA В ТЕСАЛИЯ

СТОЙНЯГОВСКА ТУРНИЦА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (6)

ТОПОНИМЪТ БОГАТИЦА В ЕПИР

УТОЧНЕНИЕ КЪМ СТАРИТЕ ИМЕНА НА СЕЛАТА ДОБРИНА И ПРИПЕК, ВАРНЕНСКО

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИТЕ. ИМЕТО НА ХИЖА МАЗАЛАТ (4)

º 2018

БЕЛЕЖКА ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ АРИЛ

БЕЛЕЖКИ ЗА ФАМИЛНОТО ИМЕ КУКУРОВ

ГРАД ВАРВАРИН И СВЕТА ВАРВАРА

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАР МАХАЛА (КРАГУЕВАЦ)

ЗА ИМЕТО НА ЕДИН ТОПОНИМ В КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА – ШЕРБА

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО ХОТАНЦА, РУСЕНСКО И ХОТАЛ, КАРНОБАТСКО

ЗА ТОПОНИМИТЕ КОСТОЛ И КОСТЕЛ

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – КРЕЩЕНИЦА (СМЯДОВСКО) -1-

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – ПОТРОШАН -3-

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – РОБИНЧА (СМЯДОВО) -2-

ИЗ ОНОМАСТИКАТА НА ПОМОРАВИЕ – МЪРКОВИЦА

КЕТЕЛНИКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (4)

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО ЧОНГОРА, ОДРИНСКО

ЛАНИЩЕ И УЛЦА – ТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С ПЧЕЛАРСТВОТО

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ СЕЛО ПРИСЯН, ПИРОТСКО

ОНОМАСТИЧНО-ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛО РИШ

ПОМОРАВСКА ОНОМАСТИКА. КЪМ ПРОИЗХОДА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СЕЛО ЛЕБЕТ

САМОХОД – ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА 11 ВЕКА

СПРАВКА ЗА СЕЛО СИНДЕЛ

СПРЕЖОВСКИ КАЙРЯК – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (5)

СТАРИННИ СЕЛИЩНИ ИМЕНА В ОБЩИНА РОМАН

ТОПОНИМИЧНИ СВЕДЕНИЯ ЗА НОВО ПАНИЧАРЕВО, БУРГАСКО

ТОПОНИМИТЕ ТРУБАРЕВО, ТРУБАРЕВАЦ

º 2017

АБСУРДИТЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТОПОНИМИЯ – МЕСТНОСТ МАЛКО Ю

БОРЧИЛОВАТА РЕЧКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (2)

БРИТОВСКА ЧУКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (3)

БЕЛЕЖКА ЗА СЕЛО ЖОСТОВО (ДН. ХАДЖИДИМОВО)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО „СЕЛИЩНИ ИМЕНА ОТ СМОЛЯНСКО“ (2015)

ВОДАДЖИЯ – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО

ГАЛАТА – ОТ ЛИЧНО ИМЕ!

ДООРЯ – ЕДИН НЕПОНЯТЕН ТОПОНИМ

ЕДИН НЕИЗВЕСТЕН ТОПОНИМ – ВУЛГАРИ-ГРЕКИ

ЕЛДА – РАСТЕНИЕ И ТОПОНИМ

ИЗ ОНОМАСТИКАТА НА ПОМОРАВИЕ – ПЕРКЕНДА

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА НА ЕДНО МЕСТНО ИМЕ В ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА

ЗАНИМАТЕЛНИ ТОПОНИМИ ОТ СЕЛО ЧЕРКОВНА

ЗА МЕСТНОТО ИМЕ ПАПИЯ

ЗНАЧЕНИЕТО НА СЕЛИЩНОТО ИМЕ ТАЛАШМАНЦИ

КЪМ ЕТИМОЛОГИЯТА НА ФАМИЛНОТО ИМЕ ГЬОНДЕРОВ

КЪМ ПРОИЗХОДА НА СЕЛИЩНОТО ИМЕ КОМАТЕВО (ПЛОВДИВСКО)

МОДНИ ИМЕНА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО – БАЛДУИН, БОДИН, ЛАСКАР

НА КАРТАТА – ЗЕНИЦА (2)

НА КАРТАТА – РАДЕЦКИ (1)

НЕЯСНАТА ЕТИМОЛОГИЯ НА БЕСЛЕТ

ОБИДИМ – ПРОИЗХОД НА ТОПОНИМА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ПАЛЯ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – СТРЕЗИМИРОВЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – СУХИ ДОЛ

СЕЛИЩА И СЕЛИЩНИ ИМЕНА В ПЛЕВЕНСКО

ФАУНА И ТОПОНИМИЯ – ДОКС ‘ДИВА СВИНЯ’

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – ЗА ЗВЕЗДА (3)


º 2016

БЕЛЕЖКА КЪМ НАЗВАНИЕТО КОЛУНИЦА

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРЕ, САГОНЕВО

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРИНЯ (СЛАВУЕВАЦ)

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРОВЦЕ

ЕТНОНИМНИ ТОПОНИМИ В СТРАНДЖА

ЗА МЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СЕЛО АСПАРУХОВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ

ЗА МЕСТНИТЕ ИМЕНА НА БЪРНИК, ОБЩ. НОВАЦИ

НАКРАТКО ЗА АНТРОПОНИМА БЕРБАТОВ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ГРОЗНАТОВЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ДРАИНЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КОЛУНИЦА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КЛИСУРА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КОСТРОШОВЦИ

ОТНОСНО ТОПОНИМА ЦАРИЧИНА

РАБУШ КАТО ТОПОНИМ


º 2015

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ОЙКОНИМИ В ЧЕСТ НА ВАСИЛЪ ЛЕВСКИЙ

ЗА МЕХОМИЯ (РАЗЛОГ) НАКРАТКО

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ ЯКОВЦИ, ОБЩ. ЕЛЕНА

НОВИНА

ТОПОНИМЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – ЧАСТ 2

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – ЗА СТЕЖЕР (2)


º 2014

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ НА ТОПОНИМИ ВЪВ ВАРНЕНСКО

ЗА ГАРИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ (ДОПЪЛНЕНИЕ)

ЗА ТОПОСА ПРЕСОЙ

ОТНОСНО ТОПОСА ПРЕЛОГ

ОЩЕ ТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С ГОРА

ТОПОСЪТ ГАРИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – СМРАДЛИКА (1)