Авторски материали

º 2020

БИБЕРИНЕ – НАЙ-СТАРОТО ИМЕ НА КАБЛЕШКОВО

БОБОВИЩА КРАЙ СКАДЪРСКОТО ЕЗЕРО

БУЛГАР МЕТОФ НА ХАЛКИДИЧЕСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУЛГАРКЬОЙ В МАЛА АЗИЯ

ЗАБРАВЕНО СЕЛИЩНО ИМЕ В ЕПИР – КОРТИНИЩА

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО МЕДВЕН

ЗА ДВА ТОПОНИМА В ТЕСАЛИЯ – БОДИНИЦА И ЗЕЙТУН

ЗА ТРОШЕВО И ТРОШАН ТЕЛЕГРАФНО

ИЗ ВАРНЕНСКАТА ТОПОНИМИЯ – ВОДНОТО ИМЕ ДИЛБЕР ЧЕШМА (7)

КЪМ ЕТИМОЛОГИЯТА НА БОЛАТА КРАЙ КАЛИАКРА

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО КЮЛЕВЧА

НА КАРТАТА – КУБЕНОВО В ПЕЛОПОНЕС

НА КАРТАТА – СЕНКОВА ПОЛЯНА/ СЕНКОВ БУРУН (ГОЛИЦА, ВАРНЕНСКО)

НА КАРТАТА – KELLIGE BULGARE  В МАКЕДОНИЯ

НЯКОИ ОЙКОНИМИ ОТ ЛИЧНИ ИМЕНА

ЧАГОЩА – БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМ В БОСНА

º 2019

БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛО ЧЕРЕНЧА, ШУМЕНСКО

БЪЛГАРСКИ ЕТНОНИМИ В ЕПИР

ВКАМЕНЕНО ЛИЧНО ИМЕ В ТОПОНИМА СИРОТИЦА

ДУМИТЕ ГВОЗД И ПРОЗОР СПОРЕД ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – БУБОЛИЦА ПРИ МАРКОВО (5)

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ: ЕДИН ОЙКОНИМ С ПРЕФИКС НЕ-

ИМЕТО НА СЕЛО БРОДИЛОВО В СТРАНДЖА

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО БУЧУКОВЦИ

КРИВА ФЕЯ – СЕЛО ВЪВ ВРАНСКО

ЛИЧНОТО ИМЕ СИМАН ОТ ТРАПЕЗИЦА

МОНО СЕИЗМОНОВ ИЛИ ОЧМАТЕЙ

НА КАРТАТА – СЕЛО ГАЙДАРИ КРАЙ АТИНА

НЯКОЛКО ТРЪНСКИ СЕЛА И ВРЪЗКАТА ИМ С ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ XI ВЕК

ОТНОВО ЗА МЕХОМИЯ – СТАРОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ДНЕШНИЯ ГРАД РАЗЛОГ

ПОМОРАВСКА ОНОМАСТИКА. ОСВЕТЯВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ИМЕТО НЕСВЪРТА

СЕЛИЩЕТО CABILA В ТЕСАЛИЯ

СТОЙНЯГОВСКА ТУРНИЦА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (6)

ТОПОНИМЪТ БОГАТИЦА В ЕПИР

УТОЧНЕНИЕ КЪМ СТАРИТЕ ИМЕНА НА СЕЛАТА ДОБРИНА И ПРИПЕК, ВАРНЕНСКО

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИТЕ. ИМЕТО НА ХИЖА МАЗАЛАТ (4)

º 2018

БЕЛЕЖКА ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ АРИЛ

БЕЛЕЖКИ ЗА ФАМИЛНОТО ИМЕ КУКУРОВ

ГРАД ВАРВАРИН И СВЕТА ВАРВАРА

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАР МАХАЛА (КРАГУЕВАЦ)

ЗА ИМЕТО НА ЕДИН ТОПОНИМ В КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА – ШЕРБА

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО ХОТАНЦА, РУСЕНСКО И ХОТАЛ, КАРНОБАТСКО

ЗА ТОПОНИМИТЕ КОСТОЛ И КОСТЕЛ

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – КРЕЩЕНИЦА (СМЯДОВСКО) -1-

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – ПОТРОШАН -3-

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – РОБИНЧА (СМЯДОВО) -2-

ИЗ ОНОМАСТИКАТА НА ПОМОРАВИЕ – МЪРКОВИЦА

КЕТЕЛНИКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (4)

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО ЧОНГОРА, ОДРИНСКО

ЛАНИЩЕ И УЛЦА – ТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С ПЧЕЛАРСТВОТО

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ СЕЛО ПРИСЯН, ПИРОТСКО

ОНОМАСТИЧНО-ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛО РИШ

ПОМОРАВСКА ОНОМАСТИКА. КЪМ ПРОИЗХОДА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СЕЛО ЛЕБЕТ

САМОХОД – ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА 11 ВЕКА

СПРАВКА ЗА СЕЛО СИНДЕЛ

СПРЕЖОВСКИ КАЙРЯК – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (5)

СТАРИННИ СЕЛИЩНИ ИМЕНА В ОБЩИНА РОМАН

ТОПОНИМИЧНИ СВЕДЕНИЯ ЗА НОВО ПАНИЧАРЕВО, БУРГАСКО

ТОПОНИМИТЕ ТРУБАРЕВО, ТРУБАРЕВАЦ

º 2017

АБСУРДИТЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТОПОНИМИЯ – МЕСТНОСТ МАЛКО Ю

БОРЧИЛОВАТА РЕЧКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (2)

БРИТОВСКА ЧУКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (3)

БЕЛЕЖКА ЗА СЕЛО ЖОСТОВО (ДН. ХАДЖИДИМОВО)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО „СЕЛИЩНИ ИМЕНА ОТ СМОЛЯНСКО“ (2015)

ВОДАДЖИЯ – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО

ГАЛАТА – ОТ ЛИЧНО ИМЕ!

ДООРЯ – ЕДИН НЕПОНЯТЕН ТОПОНИМ

ЕДИН НЕИЗВЕСТЕН ТОПОНИМ – ВУЛГАРИ-ГРЕКИ

ЕЛДА – РАСТЕНИЕ И ТОПОНИМ

ИЗ ОНОМАСТИКАТА НА ПОМОРАВИЕ – ПЕРКЕНДА

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА НА ЕДНО МЕСТНО ИМЕ В ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА

ЗАНИМАТЕЛНИ ТОПОНИМИ ОТ СЕЛО ЧЕРКОВНА

ЗА МЕСТНОТО ИМЕ ПАПИЯ

ЗНАЧЕНИЕТО НА СЕЛИЩНОТО ИМЕ ТАЛАШМАНЦИ

КЪМ ЕТИМОЛОГИЯТА НА ФАМИЛНОТО ИМЕ ГЬОНДЕРОВ

КЪМ ПРОИЗХОДА НА СЕЛИЩНОТО ИМЕ КОМАТЕВО (ПЛОВДИВСКО)

МОДНИ ИМЕНА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО – БАЛДУИН, БОДИН, ЛАСКАР

НА КАРТАТА – ЗЕНИЦА (2)

НА КАРТАТА – РАДЕЦКИ (1)

НЕЯСНАТА ЕТИМОЛОГИЯ НА БЕСЛЕТ

ОБИДИМ – ПРОИЗХОД НА ТОПОНИМА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ПАЛЯ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – СТРЕЗИМИРОВЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – СУХИ ДОЛ

СЕЛИЩА И СЕЛИЩНИ ИМЕНА В ПЛЕВЕНСКО

ФАУНА И ТОПОНИМИЯ – ДОКС ‘ДИВА СВИНЯ’

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – ЗА ЗВЕЗДА (3)


º 2016

БЕЛЕЖКА КЪМ НАЗВАНИЕТО КОЛУНИЦА

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРЕ, САГОНЕВО

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРИНЯ (СЛАВУЕВАЦ)

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРОВЦЕ

ЕТНОНИМНИ ТОПОНИМИ В СТРАНДЖА

ЗА МЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СЕЛО АСПАРУХОВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ

ЗА МЕСТНИТЕ ИМЕНА НА БЪРНИК, ОБЩ. НОВАЦИ

НАКРАТКО ЗА АНТРОПОНИМА БЕРБАТОВ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ГРОЗНАТОВЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ДРАИНЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КОЛУНИЦА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КЛИСУРА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КОСТРОШОВЦИ

ОТНОСНО ТОПОНИМА ЦАРИЧИНА

РАБУШ КАТО ТОПОНИМ


º 2015

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ОЙКОНИМИ В ЧЕСТ НА ВАСИЛЪ ЛЕВСКИЙ

ЗА МЕХОМИЯ (РАЗЛОГ) НАКРАТКО

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ ЯКОВЦИ, ОБЩ. ЕЛЕНА

НОВИНА

ТОПОНИМЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – ЧАСТ 2

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – ЗА СТЕЖЕР (2)


º 2014

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ НА ТОПОНИМИ ВЪВ ВАРНЕНСКО

ЗА ГАРИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ (ДОПЪЛНЕНИЕ)

ЗА ТОПОСА ПРЕСОЙ

ОТНОСНО ТОПОСА ПРЕЛОГ

ОЩЕ ТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С ГОРА

ТОПОСЪТ ГАРИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – СМРАДЛИКА (1)