Авторски материали

º 2018

БЕЛЕЖКИ ЗА ФАМИЛНОТО ИМЕ КУКУРОВ

ГРАД ВАРВАРИН И СВЕТА ВАРВАРА

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАР МАХАЛА (КРАГУЕВАЦ)

ЗА ИМЕТО НА ЕДИН ТОПОНИМ В КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА – ШЕРБА

ЗА ТОПОНИМИТЕ КОСТОЛ И КОСТЕЛ

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – КРЕЩЕНИЦА (СМЯДОВСКО) -1-

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – ПОТРОШАН -3-

ИЗ НАШАТА ТОПОНИМИЯ – РОБИНЧА (СМЯДОВО) -2-

ИЗ ОНОМАСТИКАТА НА ПОМОРАВИЕ – МЪРКОВИЦА

КЪМ ИМЕТО НА СЕЛО ЧОНГОРА, ОДРИНСКО

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ СЕЛО ПРИСЯН, ПИРОТСКО

ОНОМАСТИЧНО-ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА СЕЛО РИШ

ПОМОРАВСКА ОНОМАСТИКА. КЪМ ПРОИЗХОДА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СЕЛО ЛЕБЕТ

СТАРИННИ СЕЛИЩНИ ИМЕНА В ОБЩИНА РОМАН

ТОПОНИМИЧНИ СВЕДЕНИЯ ЗА НОВО ПАНИЧАРЕВО, БУРГАСКО

ТОПОНИМИТЕ ТРУБАРЕВО, ТРУБАРЕВАЦ

º 2017

АБСУРДИТЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТОПОНИМИЯ – МЕСТНОСТ МАЛКО Ю

БАРЧИЛОВА РЕЧКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (2)

БРИТОВСКА ЧУКА – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО (3)

БЕЛЕЖКА ЗА СЕЛО ЖОСТОВО (ДН. ХАДЖИДИМОВО)

БЕЛЕЖКИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО „СЕЛИЩНИ ИМЕНА ОТ СМОЛЯНСКО“ (2015)

ВОДАДЖИЯ – ИЗ ТОПОНИМИЯТА НА ВАРНЕНСКО

ГАЛАТА – ОТ ЛИЧНО ИМЕ!

ДООРЯ – ЕДИН НЕПОНЯТЕН ТОПОНИМ

ЕДИН НЕИЗВЕСТЕН ТОПОНИМ – ВУЛГАРИ-ГРЕКИ

ЕЛДА – РАСТЕНИЕ И ТОПОНИМ

ИЗ ОНОМАСТИКАТА НА ПОМОРАВИЕ – ПЕРКЕНДА

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА НА ЕДНО МЕСТНО ИМЕ В ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА

ЗАНИМАТЕЛНИ ТОПОНИМИ ОТ СЕЛО ЧЕРКОВНА

ЗА МЕСТНОТО ИМЕ ПАПИЯ

ЗНАЧЕНИЕТО НА СЕЛИЩНОТО ИМЕ ТАЛАШМАНЦИ

КЪМ ЕТИМОЛОГИЯТА НА ФАМИЛНОТО ИМЕ ГЬОНДЕРОВ

КЪМ ПРОИЗХОДА НА СЕЛИЩНОТО ИМЕ КОМАТЕВО (ПЛОВДИВСКО)

МОДНИ ИМЕНА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО – БАЛДУИН, БОДИН, ЛАСКАР

НА КАРТАТА – ЗЕНИЦА (2)

НА КАРТАТА – РАДЕЦКИ (1)

НЕЯСНАТА ЕТИМОЛОГИЯ НА БЕСЛЕТ

ОБИДИМ – ПРОИЗХОД НА ТОПОНИМА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ПАЛЯ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – СТРЕЗИМИРОВЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – СУХИ ДОЛ

СЕЛИЩА И СЕЛИЩНИ ИМЕНА В ПЛЕВЕНСКО

ФАУНА И ТОПОНИМИЯ – ДОКС ‘ДИВА СВИНЯ’

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – ЗА ЗВЕЗДА (3)


º 2016

БЕЛЕЖКА КЪМ НАЗВАНИЕТО КОЛУНИЦА

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРЕ, САГОНЕВО

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРИНЯ (СЛАВУЕВАЦ)

ЕЗИКЪТ НА ЗЕМЯТА – БУГАРОВЦЕ

ЕТНОНИМНИ ТОПОНИМИ В СТРАНДЖА

ЗА МЕСТНИТЕ ИМЕНА НА СЕЛО АСПАРУХОВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ

ЗА МЕСТНИТЕ ИМЕНА НА БЪРНИК, ОБЩ. НОВАЦИ

НАКРАТКО ЗА АНТРОПОНИМА БЕРБАТОВ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ГРОЗНАТОВЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – ДРАИНЦИ

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КОЛУНИЦА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КЛИСУРА

8-ТЕ ТРЪНСКИ СЕЛА – КОСТРОШОВЦИ

ОТНОСНО ТОПОНИМА ЦАРИЧИНА

РАБУШ КАТО ТОПОНИМ


º 2015

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ОЙКОНИМИ В ЧЕСТ НА ВАСИЛЪ ЛЕВСКИЙ

ЗА МЕХОМИЯ (РАЗЛОГ) НАКРАТКО

МЕСТНИ ИМЕНА ОТ ЯКОВЦИ, ОБЩ. ЕЛЕНА

НОВИНА

ТОПОНИМЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – ЧАСТ 2

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – ЗА СТЕЖЕР (2)


º 2014

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ НА ТОПОНИМИ ВЪВ ВАРНЕНСКО

ЗА ГАРИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ (ДОПЪЛНЕНИЕ)

ЗА ТОПОСА ПРЕСОЙ

ОТНОСНО ТОПОСА ПРЕЛОГ

ОЩЕ ТОПОНИМИ, СВЪРЗАНИ С ГОРА

ТОПОСЪТ ГАРИНА И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ

ФЛОРАТА В ТОПОНИМИЯТА – СМРАДЛИКА (1)

 

Advertisements